(BĐT) - Sáng 26/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn Kiểm tra số 471 của Bộ Chính trị đã dự Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra công tác cán bộ tại tỉnh ủy Bình Thuận.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn Kiểm tra số 471 của Bộ Chính trị đã dự Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra công tác cán bộ tại tỉnh ủy Bình Thuận.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn Kiểm tra số 471 của Bộ Chính trị đã dự Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra công tác cán bộ tại tỉnh ủy Bình Thuận.

Nội dung kiểm tra của Đoàn là kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 5/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với thực hiện Quy chế về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-TW ngày 4/7/2007 của Bộ Chính trị khóa X.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Ngà đã công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra công tác cán bộ tại tỉnh Bình Thuận. Theo đó, Đoàn sẽ kiểm tra công tác cán bộ tại Thành ủy Phan Thiết, huyện ủy Hàm Thuận Bắc, huyện ủy Bắc Bình, Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận cho biết Đảng bộ tỉnh Bình Thuận có 15 Đảng bộ trực thuộc và hơn 32.000 đảng viên. Địa phương luôn quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, coi công tác cán bộ là nhiệm vụ hàng đầu, tạo điều kiện cho cán bộ nỗ lực phấn đấu, trưởng thành.

Tuy nhiên tỉnh gặp khó khăn trong công tác cán bộ là cơ quan làm công tác cán bộ chậm đổi mới tư duy, vẫn còn tình trạng “vừa thừa vừa thiếu”, nhất là thiếu cán bộ ở các xã vùng cao; chuyên môn cán bộ còn bất cập, tỷ lệ cán bộ là nữ, cán bộ trẻ tuy có tăng nhưng chưa đạt yêu cầu,… Trong thời gian qua, Bình Thuận đã thực hiện nhiều giải pháp để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ.

Bộ Chính trị kiểm tra công tác cán bộ tại Bình Thuận ảnh 1

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, việc kiểm tra công tác cán bộ tại Bình Thuận là công việc định kỳ, giúp Trung ương đánh giá đúng kết quả, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, các nguyên nhân khách quan, chủ quan trong thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp Kết luận số 24 của Trung ương gắn với việc thực hiện Quyết định số 68 của Bộ chính trị; đồng thời đề xuất, kiến nghị với Ban chấp hành Trung ương Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, chế độ, chính sách cho phù hợp với thực tiễn.

Tuy nhiên, thời gian qua, việc thực hiện Kết luận số 24 gắn với việc thực hiện Quyết định số 68 còn có những biểu hiện dễ dãi, thiếu chặt chẽ, hiệu quả thấp, thậm chí đã có một số vụ việc vi phạm, sai phạm nghiêm trọng tại một số Đảng bộ, cơ quan, địa phương gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu tới uy tín của Đảng, Nhà nước.

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ hoàn thành công tác kiểm tra, báo cáo Bộ Chính trị trước ngày 30/6/2017.