(BĐT) - Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng – Xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng vừa bị Thanh tra TP. Đà Nẵng phát hiện có nhiều sai phạm, trong đó có nhiều gói thầu áp dụng chỉ định thầu, đấu thầu hạn chế sai quy định tại các dự án hạ tầng kỹ thuật tái định cư Hòa Liên 3, Hòa Liên 4 giai đoạn 1 và giai đoạn 2...

Theo Kết luận của Thanh tra TP. Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng – Xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng (bên mời thầu) đã thực hiện trái quy định đối với 5 gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng, tư vấn lựa chọn nhà thầu với tổng giá trị là hơn 3,42 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Thuận Anh do ông Nguyễn Tuấn Thanh làm Giám đốc được chỉ định trúng thầu. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tuấn Thanh lại là con ruột của ông Nguyễn Tuấn Anh – Tổng giám đốc của Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng – Xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng. Đây là một trong những hành vi bị cấm trong đấu thầu theo quy định tại Khoản 10 Điều 12 Luật Đấu thầu 2005 và Luật Phòng, chống tham nhũng.

Không những vậy, Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng – Xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng còn chỉ định thầu vượt hạn mức quy định đối với Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hòa Liên 4 (giai đoạn 1). Giá gói thầu hơn 27,555 tỷ đồng, trong khi hạn mức được phép chỉ định thầu là không quá 5 tỷ đồng.

Đối với các gói thầu xây lắp các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước của Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hòa Liên 3, Hòa Liên 4 (giai đoạn 2), mặc dù thuộc phạm vi áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, nhưng Bên mời thầu không thực hiện, mà lại tổ chức đấu thầu hạn chế.

Về việc tuân thủ trình tự, thủ tục trong đấu thầu, Thanh tra Thành phố chỉ rõ, Bên mời thầu đã bỏ qua các bước lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất... khi chỉ định thầu đối với các gói thầu giám sát thi công xây dựng. Bên mời thầu cũng không lập, phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với các gói thầu tư vấn khảo sát địa chất lập dự án đầu tư. Đặc biệt, các thông tin về đấu thầu không được đăng tải công khai. Tổ chuyên gia được thành lập nhưng không đảm bảo điều kiện năng lực về chứng chỉ đấu thầu... Chỉ huy trưởng công trình không đảm bảo năng lực về kinh nghiệm theo yêu cầu. Tư vấn giám sát trưởng không có tên trong danh sách cán bộ chủ chốt, không có quyết định phân công nhiệm vụ tư vấn giám sát...