Bình Thuận: Nhiều dự án chưa được thông báo nghĩa vụ tài chính gây thất thoát ngân sách

0:00 / 0:00
0:00
Theo báo cáo số 9039 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, trên địa bàn tỉnh có 74 dự án được gia hạn sử dụng đất 24 tháng với tổng số tiền phải nộp là gần 34 tỷ đồng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp mới nộp được hơn 16 tỷ đồng, còn lại gần 18 tỷ đồng chưa thu được...
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hiện nay, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản yêu cầu Cục Thuế tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, cung cấp hồ sơ, phối hợp đôn đốc các chủ đầu tư dự án thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất.

Báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận cho biết, nhiều dự án đã được Bình Thuận ban hành quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất từ năm 2019-2021 nhưng đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường chưa luân chuyển hồ sơ sang Cục Thuế tỉnh để thông báo nghĩa vụ tài chính cho doanh nghiệp thực hiện theo quy định, gây thất thoát ngân sách.

Do đó, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát danh sách các dự án, sớm cung cấp thông tin địa chính, luân chuyển hồ sơ đất đai, phối hợp tốt với Cục Thuế tỉnh đôn đốc chủ đầu tư của các dự án đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất nhưng chưa nộp tiền bổ sung vào ngân sách Nhà nước thì sớm thực hiện theo đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Cục Thuế tỉnh Bình Thuận được giao tiếp tục theo dõi, đôn đốc thu và thực hiện các thủ tục theo quy định của Luật Quản lý thuế trong trường hợp các chủ đầu tư có hành vi vi phạm, chuyển thông tin sang Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tham mưu UBND tỉnh Bình Thuận chấm dứt hoạt động dự án.

Theo báo cáo số 9039 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, có 74 dự án được tỉnh Bình Thuận gia hạn sử dụng đất 24 tháng với tổng số tiền phải nộp là gần 34 tỷ đồng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp mới nộp được hơn 16 tỷ đồng, còn lại gần 18 tỷ đồng chưa thu được.

Trong đó, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tân Tiến nợ hơn 8,2 tỷ đồng, Công ty TNHH Trung Sơn Bắc nợ gần 3,9 tỷ đồng. Ngoài ra, còn nhiều dự án chưa có hồ sơ thông tin địa chính. Ví như các dự án của Công ty TNHH Thương mại La Gi, Công ty TNHH Thương mại Du lịch Ba Miền, Công ty TNHH TM Thái Anh, Công ty Du lịch Nghỉ dưỡng Biển Hồ, Công ty CP Du lịch Khách sạn Đại Dương, Công ty CP Minh Phát…

Chuyên đề

Kết nối đầu tư