(BĐT) - UBND tỉnh Bình Thuận vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán tỉnh Bình Thuận. Dự án có tổng mức đầu tư 348,82 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, 3 gói thầu tư vấn sẽ được lựa chọn nhà thầu trong quý II/2022 là Gói thầu BT-C-01 Tư vấn giám sát xây dựng; Gói thầu BT-C-01a Tư vấn lập hồ sơ mời thầu (HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu BT-C-01; Gói thầu BT-C-01b Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu BT-C-01.