(BĐT) - UBND tỉnh Bình Phước vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 12 gói thầu thuộc Dự án Đường Đồng Tiến - Tân Phú, huyện Đồng Phú có tổng mức đầu tư là 180 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, dự kiến trong quý II/2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu của 11 gói thầu. Trong đó, Gói thầu XL Xây dựng Đường Đồng Tiến - Tân Phú, huyện Đồng Phú có giá gói thầu là 129,997 tỷ đồng; Gói thầu Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (2,376 tỷ đồng), Gói thầu Giám sát thi công trong thời gian xây dựng Gói thầu XL (2,067 tỷ đồng). Cả ba gói thầu này đều áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi. Quý IV/2020 sẽ lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Kiểm toán độc lập.