Bình Dương thu ngân sách vượt dự toán năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo thống kê cập nhật tình hình thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bình Dương, tính đến 20/11/2022, tổng thu trên địa bàn đạt 60.719 tỷ đồng, đạt 102,76% dự toán và 99,15% chỉ tiêu phấn đấu HĐND Tỉnh giao, tăng 2,04% so với cùng kỳ năm trước .

Trong tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Bình Dương, số thu nội địa do ngành Thuế thực hiện đến 20/11/2022 là 43.239 tỷ đồng, đạt 104,72% dự toán và 99,54% chỉ tiêu phấn đấu HĐND Tỉnh giao, tăng 3,44% (so với cùng kỳ năm trước).

Số thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu do ngành Hải quan quản lý thực hiện 17.480 tỷ đồng, đạt 98,2% dự toán và chỉ tiêu phấn đấu HĐND Tỉnh giao, giảm 1,27%.

Chuyên đề