(BĐT) - Lần lượt vào ngày 8 và 10/4/2020, Công ty CP Nước môi trường Bình Dương sẽ mở 2 gói thầu mua sắm vật tư ống gang cho tuyến ống nước sạch D >1000 mm thuộc Dự án Cấp nước Nam Thủ Dầu Một mở rộng, công suất 45.000 m3/ngày đêm (Gói thầu BDGD-01 và Gói thầu BDGD-02) với tổng giá trị hơn 373,675 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, Gói thầu BDGD-01 có giá gói thầu được phê duyệt là 151,196 tỷ đồng. Yêu cầu đặt ra đối với nhà thầu tham dự là phải có ít nhất 2 hợp đồng tương tự tính chất và độ phức tạp với trị giá 5 triệu USD/hợp đồng. Doanh thu trung bình trong 3 năm qua tối thiểu l13 triệu USD…

Gói thầu BDGD-02 có giá gói thầu được phê duyệt là 222,479 tỷ đồng. Nhà thầu tham dự phải có ít nhất 2 hợp đồng tương tự trong 5 năm qua trị giá 8 triệu USD. Doanh thu trung bình hàng năm trong 3 năm qua tối thiểu là 19 triệu USD...