(BĐT) - UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng các tuyến đường kết nối vào nhà ở xã hội Nhơn Bình.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng mức đầu tư là 63,018 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp là 27,707 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng là 27,669 tỷ đồng, chi phí dự phòng là 4,006 tỷ đồng... Dự án thực hiện trong năm 2020 - 2022.

Mục tiêu đầu tư Dự án là triển khai thực hiện đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn; kết nối khu nhà ở xã hội phường Nhơn Bình với các khu vực lân cận...