(BĐT) - UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối Quốc lộ 1 (tuyến Tài Lương - Ca Công và tuyến Bình Chương - Hoài Mỹ), huyện Hoài Nhơn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Quy mô đầu tư của Dự án được chia làm 2 tuyến: Tuyến đường Tài Lương - Ca Công dài 6,2 km; tuyến đường Bình Chương - Hoài Mỹ dài 11,5 km.

Dự án có tổng mức đầu tư là 69,95 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 58 tỷ đồng. Nguồn vốn của Dự án từ ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Hoài Nhơn và nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2020 - 2022.

Về khả năng cân đối các nguồn vốn, vốn ngân sách tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025 hỗ trợ 50% chi phí xây dựng; ngân sách huyện Hoài Nhơn và các nguồn vốn hợp pháp khác thanh toán các khoản chi phí còn lại.