(BĐT) - UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới Cẩm Văn, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã An Nhơn được giao tổ chức đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư trong quý II/2020.

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với quy mô 42,5ha. Tổng chi phí thực hiện Dự án là 870,456 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng là 129,695 tỷ đồng, chi phí thực hiện Dự án là 740,761 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 5 năm.