(BĐT) - UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành quyết định chủ trương đầu tư cho 2 dự án thực hiện tại Khu A của Khu Công nghiệp Nhơn Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn. Tổng vốn đầu tư của 2 dự án này là 155 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án thứ nhất là Nhà máy Sản xuất bê tông thương phẩm do Công ty TNHH Bê tông Mê Kông Bình Định đăng ký đầu tư tại Lô B6.02, với diện tích là 30.067 m2, vốn đăng ký đầu tư là 100 tỷ đồng. Dự án có công suất 960 m3 bê tông thương phẩm/ngày (tương đương 2.112 tấn/ngày). Dự án dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 12/2020.

Dự án thứ hai là Nhà máy Sản xuất gia công kính cường lực do Công ty TNHH Bảo Phát Glass đăng ký đầu tư tại Lô B1.17, với diện tích là 14.800 m2, vốn đăng ký đầu tư là 55 tỷ đồng. Dự án có công suất là 100.000 m2 sản phẩm kính/năm (tương đương 2.500 tấn sản phẩm/năm). Dự kiến đến tháng 6/2021, Dự án sẽ đi vào hoạt động.