(BĐT) - Một nhà thầu liên tục kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung tại Sở Tài chính Bình Định. Tuy nhiên, sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh này vào cuộc đã khẳng định những kiến nghị không có cơ sở. Cả Sở KH&ĐT lẫn UBND tỉnh Bình Định dường như đã hết “kiên nhẫn” trước sự “đôi co” của nhà thầu.
Nhà thầu phát hiện ra sai sót trong quá trình đánh máy, làm nhầm ký hiệu mã sản phẩm hàng hóa. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhà thầu phát hiện ra sai sót trong quá trình đánh máy, làm nhầm ký hiệu mã sản phẩm hàng hóa. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bên mời thầu không đặt thêm tiêu chí loại HSDT

Sau khi Sở Tài chính tỉnh Bình Định (bên mời thầu - BMT) công bố kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học ngành tài chính năm 2020, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Sao Mai đã có nhiều văn bản kiến nghị và cho rằng, liên tục bị BMT gây khó dễ trong quá trình làm rõ hồ sơ dự thầu (HSDT).

Gói thầu nêu trên sử dụng ngân sách tỉnh Bình Định, được chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng, đóng thầu ngày 6/3/2020.

Theo phản ánh của Nhà thầu Sao Mai, trong quá trình đánh giá HSDT, BMT nhiều lần yêu cầu làm rõ thông số kỹ thuật của máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu ROBO PRO 34A701 tại Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy số 0452/2019/CB-TT2 ngày 9/9/2019 của Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông); đồng thời cung cấp phiếu kết quả thử nghiệm theo phương pháp thử nghiệm QCVN 118:2018 của máy tính để bàn đồng bộ thương hiệu trên.

Bên cạnh đó, sau khi kiểm tra lại toàn bộ HSDT, Nhà thầu phát hiện ra sai sót trong quá trình đánh máy, làm nhầm ký hiệu mã sản phẩm hàng hóa. Cụ thể, ký hiệu mã sản phẩm do lỗi đánh máy là “MODEL:ROBO PRO 34A701”, trong khi mã sản phẩm chính thức là “MODEL:ROBO PRO34A701” (không có khoảng trắng giữa 2 ký tự PRO và 34A701). Nhà thầu thừa nhận 2 sản phẩm trên khác nhau, nhưng cho rằng, đây là sai sót không nghiêm trọng được quy định tại hồ sơ mời thầu (HSMT).

Tuy nhiên, thông tin từ Sở KH&ĐT tỉnh Bình Định cho thấy, HSDT của Nhà thầu Sao Mai không đáp ứng yêu cầu về cấu hình, phụ kiện và các thông số kỹ thuật từng thiết bị dự thầu theo yêu cầu của HSMT. Cụ thể, về bo mạch chủ chào của Nhà thầu chỉ có 2 cổng PCIe và 1 cổng PCI nên Tổ chuyên gia đánh giá không đáp ứng là hoàn toàn phù hợp.

Nhà thầu cho rằng “yêu cầu cung cấp công bố hợp quy của sản phẩm hàng hóa dự thầu trước thời điểm mở thầu là không khách quan và nhằm hạn chế nhà thầu”. Trong khi Sở KH&ĐT Bình Định cho rằng kiến nghị này của Nhà thầu là không đúng. Theo Sở KH&ĐT Bình Định, nhà thầu này không có đề nghị nào gửi đến BMT về việc làm rõ hoặc sửa đổi HSMT nội dung này. Đồng thời, Sở KH&ĐT tỉnh Bình Định “truy ngược” Nhà thầu Sao Mai trong quá trình dự thầu đã có nhiều sai sót khi chào nhầm mã hàng hóa gây khó khăn cho Tổ chuyên gia đánh giá và các tài liệu cung cấp cho BMT cũng không rõ ràng (giữa hai mã hàng là ROBO PRO 34A701 và ROBO PRO34A701) do đó, BMT đã yêu cầu cung cấp phiếu thử nghiệm để thực hiện đánh giá HSDT cho rõ ràng, chính xác và khách quan, chứ không phải BMT tự đặt thêm tiêu chí ngoài HSMT để loại bỏ HSDT của Nhà thầu.

Nhà thầu cố tình đôi co, cản trở?

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT tỉnh Bình Định, qua xem xét toàn bộ hồ sơ của Gói thầu gồm: HSMT, HSDT, các văn bản đề nghị làm rõ HSDT, văn bản làm rõ của Nhà thầu, báo cáo đánh  giá, báo cáo thẩm định… cho thấy, trong quá trình nghiên cứu HSMT, lập HSDT, bổ sung, làm rõ HSDT có nhiều sai sót, nhưng Nhà thầu không tự nhận thấy để rút kinh nghiệm mà liên tục có văn bản kiến nghị với BMT. Cụ thể, Sở KH&ĐT Bình Định chỉ rõ, Nhà thầu Sao Mai gửi tổng cộng 6 văn bản kiến nghị liên quan đến Gói thầu. Sở Tài chính Bình Định đã kịp thời có  văn bản trả lời phù hợp với tiêu chuẩn, yêu cầu của HSMT, đúng theo tiêu chuẩn đánh giá HSDT được quy định trong HSMT đã được phê duyệt, nhưng Nhà thầu vẫn tiếp tục đôi co với BMT.

Ngày 7/5/2020, Sở KH&ĐT Bình Định khẳng định, đây là văn bản phúc đáp cuối cùng của đơn vị này đối với kiến nghị của Nhà thầu Sao Mai liên quan đến KQLCNT gói thầu nêu trên.

Ngày 8/5/2020, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản giải quyết kiến nghị của Nhà thầu Sao Mai và khẳng định nội dung kiến nghị này là “không đúng” vì HSDT của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về cấu hình, phụ kiện, các thông số kỹ thuật từng thiết bị dự thầu và đã cố tình gây khó khăn cho quá trình đánh giá HSDT, gây chậm trễ, cản trở việc lựa chọn nhà thầu của BMT. Đồng thời, UBND tỉnh Bình Định công nhận KQLCNT trước đó mà Sở Tài chính Bình Định đã công bố. UBND Tỉnh cũng khẳng định: “Đây là quyết định cuối cùng về việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Sao Mai” về gói thầu nêu trên.