(BĐT) - UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Xây dựng kè và giải phóng mặt bằng khu tái định cư và khu dân cư thuộc Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước với tổng mức đầu tư 573 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong tháng 5/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Xây lắp toàn bộ khối lượng xây dựng công trình (giá gói thầu 46,049 tỷ đồng, đấu thầu rộng rãi); Gói thầu Thi công rà phá bom mìn, vật nổ (giá gói thầu 1,573 tỷ đồng, chỉ định thầu); Gói thầu Tư vấn đo vẽ địa chính (giá gói thầu 0,45 tỷ đồng, chỉ định thầu); Gói thầu Giám sát thi công xây dựng công trình (giá gói thầu 0,856 tỷ đồng, tự thực hiện); Gói thầu Bảo hiểm xây dựng công trình (giá gói thầu 0,451 tỷ đồng)...