(BĐT) - UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Long Vân (Khu A2).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng mức đầu tư 176,787 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu.

Theo Kế hoạch, Bên mời thầu đang trong thời gian đấu thầu rộng rãi chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Thi công toàn bộ khối lượng công trình thuộc Dự án (giá dự toán 132,699 tỷ đồng), dự kiến đóng thầu ngày 6/9/2021.

Cùng trong quý III/2021, Bên mời thầu sẽ hoàn tất chọn nhà thầu thực hiện 5 gói thầu tư vấn thuộc Dự án thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu.