Ông Võ Văn Hưng – Bí thư Thành uỷ Đông Hà vừa được HĐND tỉnh Quảng Trị bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2016-2021.
HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 15 bầu ông Võ Văn Hưng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 15 bầu ông Võ Văn Hưng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Sáng 9/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Trị, Khoá VII tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2016-2021, để kiện toàn nhân sự.

Theo chương trình kỳ họp, ngoài một số nội dung quan trọng về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, HĐND tỉnh đã tiến hành kiện toàn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị đọc tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo tờ trình giới thiệu ông Võ Văn Hưng vào chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo kết quả kiểm phiếu, có 43/48 phiếu đồng ý bầu ông Võ Văn Hưng làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đạt tỷ lệ 89,5%.

Ông Võ Văn Hưng, sinh năm 1972, quê quán xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Ông Hưng có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn tiến sĩ lâm nghiệp.

Trước khi làm Bí thư Thành ủy Đông Hà nhiệm kỳ 2015 – 2020, ông Võ Văn Hưng đảm nhận vị trí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị.

Bí thư Thành uỷ Đông Hà được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ảnh 1

Ngày 8/6, Tỉnh uỷ Quảng Trị tổ chức Hội nghị lần thứ 30 đã bầu ông Võ Văn Hưng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng tiến hành thủ tục miễn nhiệm với ông Nguyễn Quân Chính, đã nghỉ hưu theo chế độ từ đầu tháng 3/2020.

Sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Võ Văn Hưng đã đọc tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị với ông Nguyễn Quân Chính. Các đại biểu tham dự kỳ họp đã thống nhất miễn nhiệm đối với ông Chính.

Tiếp đó, HĐND tỉnh cũng tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Đức Tiến – Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị.

Ông Lê Đức Tiến được HĐND tỉnh thống nhất bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, với 47/48 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 97,9%.

Theo Dân trí