(BĐT) - Bệnh viện Xây dựng đang tiến hành mời thầu 8 gói thầu mua thuốc thuộc Dự án Đấu thầu cung cấp thuốc, hóa chất xét nghiệm, vật tư tiêu hao y tế năm 2020 - 2021 theo đúng tiến độ đề ra. Thời điểm đóng thầu là ngày 13/4/2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án Đấu thầu cung cấp thuốc, hóa chất xét nghiệm, vật tư tiêu hao y tế năm 2020 - 2021 có tổng mức đầu tư là 166,484 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện sử dụng từ nguồn bảo hiểm y tế, viện phí.