Bệnh viện Quận Gò Vấp thông báo mời chào giá

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Kính gửi: Quý công ty/đơn vị/doanh nghiệp

tại Bệnh viện. Vì vậy, Bệnh viện trân trọng kính mời Quý đơn vị/công ty/doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến các gói thầu, tham gia chào giá chi tiết các gói thầu sau:

Stt

Tên gói thầu

Đường link xem nội dung

Chi tiết gói thầu

1

Cung cấp dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cho CBCNV bệnh viện năm 2024

Thư mời chào giá cung cấp dịch vụ “Cung cấp dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cho CBCNV bệnh viện năm 2024” (benhviengovap.vn)

Thư mời chào giá ngày 16/5/2024

http://benhviengovap.vn/thong-bao-m-i-th-u/3629-thu-m-i-chao-gia-goi-th-u-du-l-ch-ngh-du-ng-cho-cbcnv-b-nh-vi-n-nam-2024.html

2

Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện quận Gò Vấp năm 2024

Thư mời chào giá cung cấp dịch vụ “Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện quận Gò Vấp năm 2024”

(benhviengovap.vn)

Thư mời chào giá ngày 16/5/2024

http://benhviengovap.vn/thong-bao-m-i-th-u/3630-thu-m-i-chao-gia-goi-th-u-cung-c-p-d-ch-v-v-sinh-cong-nghi-p-t-i-b-nh-vi-n-qu-n-go-v-p-nam-2024.html

1. Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch của nhà thầu.

2. Thời hạn gửi báo giá: Chi tiết theo từng gói thầu.

3. Yêu cầu báo giá: Báo giá đã bao gồm thuế, phí giao hàng theo luật định.

4. Hồ sơ chào giá bao gồm: Xem yêu cầu chi tiết tại đường link từng gói thầu.

5. Hình thức gửi báo giá: Xem yêu cầu chi tiết tại đường link từng gói thầu.

6. Địa điểm nhận báo giá: Bộ phận Văn thư - Bệnh viện Quận Gò Vấp. Đ/c: Số 641 Quang Trung, Phường 11, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.39964003 - 028.3894.2641.

Trân trọng thông báo.

Chuyên đề