(BĐT) - Bệnh viện Quân dân y miền Đông (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 6 gói thầu thuộc Dự án Mua thuốc, vật tư y tế, hóa chất, vắc xin năm 2020 với tổng giá dự toán 158,7 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý IV/2020, Bệnh viện sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước 6 gói thầu của Dự án theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; hợp đồng đơn giá cố định, thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng. Nguồn vốn thực hiện Dự án là ngân sách bảo hiểm y tế và nguồn thu từ dịch vụ y tế.

6 gói thầu gồm: Gói thầu Mua thuốc theo tên generic (giá gói thầu 81,9 tỷ đồng); Gói thầu Mua thuốc biệt dược gốc (giá gói thầu 11,4 tỷ đồng); Gói thầu Mua thuốc thành phẩm y học cổ truyền (giá gói thầu 6,7 tỷ đồng); Gói thầu Mua vị thuốc y học cổ truyền (giá gói thầu 1,4 tỷ đồng); Gói thầu Mua vật tư y tế và hóa chất xét nghiệm (giá gói thầu 33,4 tỷ đồng); Gói thầu Mua thuốc generic và vắc xin dịch vụ (giá gói thầu 23,7 tỷ đồng).