Bệnh viện Nhi Trung ương thông báo mời báo giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Quý Công ty.

Bệnh viện Nhi Trung ương có nhu cầu thực hiện mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao y tế năm 2023 - 2024. Danh mục, số lượng và tính năng kỹ thuật của hàng hóa chi tiết theo phụ lục 01 kèm theo.

Kính đề nghị các công ty/ nhà cung cấp/ đơn vị quan tâm và có khả năng cung cấp, gửi bản báo giá theo mẫu tại phụ lục 02 để Bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán mua sắm.

Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Vật tư - TBYT, Bệnh viện Nhi Trung ương. Đ/c: Số 18/879 đường La Thành, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.6273.8662/ 63.

Thời hạn nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo.

Tải phụ lục đính kèm: Phụ lục 1; Phụ lục 2.

Chuyên đề