(BĐT) - Bệnh viện Hữu Nghị vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc lần 2 năm 2019. Theo đó, trong quý III/2019, Bệnh viện sẽ đấu thầu rộng rãi, không qua mạng 4 gói thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, Gói 1 -  Cung cấp thuốc generic gồm 496 danh mục (giá gói thầu hơn 100 tỷ đồng); Gói 2 - Cung cấp thuốc thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị gồm 214 danh mục (giá gói thầu hơn 47 tỷ đồng); Gói 3 - Cung cấp thuốc đông y, thuốc từ dược liệu gồm 36 danh mục (giá gói thầu hơn 4,9 tỷ đồng); Gói 4 - Cung cấp vị thuốc cổ truyền gồm 167 danh mục (giá gói thầu hơn 2,3 tỷ đồng).

4 gói thầu trên sử dụng nguồn vốn từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2019 - 2020 với tổng dự toán là 154,37 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng.