(BĐT) - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2021 của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (Bệnh viện điều trị Covid-19 - Y Hà Nội sử dụng) với giá dự toán 185,248 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, quý III/2021 sẽ mua sắm trực tiếp trong nước, không qua mạng Gói thầu Cung cấp thuốc theo tên biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị gồm 30 danh mục (giá gói thầu 53,592 tỷ đồng); Gói thầu Cung cấp thuốc theo tên generic gồm 104 danh mục (giá gói thầu 131,655 tỷ đồng). Phương thức lựa chọn nhà thầu là 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng.