(BĐT) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Thuốc generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc tập trung tỉnh Gia Lai năm 2019 - 2020 với tổng giá trúng thầu là 817.205 triệu đồng, tổng số 679 mặt hàng trúng thầu (giá gói thầu là 950.296 triệu đồng).
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Gói thầu số 1 sử dụng nguồn vốn từ thu sự nghiệp y tế năm 2019 - 2020 của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia mua thuốc tập trung cấp địa phương.

Theo Quyết định số 1277/QĐ-SYT của Sở Y tế tỉnh Gia Lai, có 71 nhà thầu trúng 679 mặt hàng; thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 1/1/2019 - 31/12/2020.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, trong số 71 nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 1 thì Liên danh Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai và Công ty Dược phẩm Vĩnh Phúc là nhà thầu trúng nhiều mặt hàng thuốc generic nhất (54 mặt hàng) với tổng giá trúng thầu 36.027 triệu đồng. Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 là nhà thầu có tổng giá trúng thầu cao nhất 87.284 triệu đồng với 25 mặt hàng thuốc generic; xếp thứ 2 là Công ty CP Pymepharco với 81.598 triệu đồng (trúng 26 mặt hàng thuốc generic)…