Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo mời chào giá

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Kính gửi: Các đơn vị cung cấp

Bệnh viện Chợ Rẫy đang triển khai lập kế hoạch mua sắm hàng hóa, dịch vụ.

Kính mời các đơn vị cung cấp quan tâm tham gia báo giá:

I. Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

1. Hình thức gửi báo giá

Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Tổ chức hành chính - Bệnh viện Chợ Rẫy. Đ/c: Số 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh (bản cứng có đóng dấu). Điện thoại: (028) 38.554137/ 38.554138 – 1119.

2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Chi tiết theo bản yêu cầu báo giá đính kèm.

3. Yêu cầu về báo giá:

Hồ sơ báo giá hợp lệ:

- Theo mẫu báo giá đính kèm.

- Có đầy đủ thông tin đơn vị báo giá, ngày tháng năm ký phát hành báo giá, thời gian hiệu lực của báo giá; có ký xác nhận và đóng dấu theo quy định.

- Đính kèm giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thang máy tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

File Yêu cầu báo giá đính kèm.

2. Cung cấp ống nghiệm thủy tinh các loại sử dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

File Yêu cầu báo giá đính kèm.

3. Cung cấp các mặt hàng vật dụng sử dụng thường xuyên tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

File Yêu cầu báo giá đính kèm.

4. Cung cấp vật tư sửa chữa thay thế cho hệ thống khí y tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

File Yêu cầu báo giá đính kèm.

5. Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy vacuum và máy nén khí tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

File Yêu cầu báo giá đính kèm.

Tải phụ lục đính kèm tại đây.

Chuyên đề