Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo mời báo giá

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Chợ Rẫy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Chợ Rẫy với nội dung cụ thể như sau:

I. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Mời chào giá “Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/phụ kiện trong 36 tháng cho hệ thống Xquang Tăng sáng có model: Luminos dRF Max; số seri: 7359; hãng Siemens”:

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/360chaogia.pdf?ver=2024-06-04-163544-307 hoặc tải tại đây.

2. Mời chào giá “Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện/phụ kiện và dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bao gồm thay thế linh kiện/phụ kiện trong 36 tháng cho máy X-quang C-Arm kỹ thuật số; model: OEC 9900; seri: E2XXXX06259; hãng: GE Healthcare”:

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/382chaogia.pdf?ver=2024-06-10-161952-570 hoặc tải tại đây.

3. Mời chào giá “Dịch vụ thẩm định giá giá trị toàn bộ máy siêu âm chuyên tim - mạch máu 4D, 5 đầu dò” thuộc Dự án Mua sắm trang thiết bị - Bệnh viện Chợ Rẫy thuộc danh mục Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế xã hội năm 2024:

http://choray.vn/Portals/0/Content_Tin_T%E1%BB%A9c/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/thongbao_dauthau/2024/383chaogia.pdf?ver=2024-06-10-161634-333 hoặc tải tại đây.

II. Yêu cầu báo giá:

- Hồ sơ báo giá hợp lệ: Báo giá phải có đầy đủ thông tin đơn vị báo giá, ngày, tháng, năm ký phát hành báo giá và thời gian hiệu lực của báo giá, đồng thời phải có ký xác nhận và đóng dấu theo quy định và các yêu cầu khác theo đúng nội dung yêu cầu mời chào giá.

- Báo giá đã bao gồm thuế, phí giao hàng, lắp đặt, kiểm định theo quy định (nếu có) tại Bệnh viện Chợ Rẫy

III. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: BỆNH VIỆN CHỢ RẪY. Địa chỉ: Số 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đào Văn Hiệp. Số điện thoại: 028.38.554.137 - 028.38.554.138 - Line 1213; Email: baogia.bvcr@gmail.com.

IV. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Chợ Rẫy. Địa chỉ: Số 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

- Địa chỉ email: baogia.bvcr@gmail.com nhận file mềm excel và bản scan (có đóng dấu giáp lai các tài liệu đính kèm).

V. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Theo yêu cầu mời chào giá.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

VI. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày kết thúc nhận báo giá theo yêu cầu mời chào giá.

VII. Hồ sơ báo giá bao gồm:

1. Báo giá theo mục II “Nội dung yêu cầu báo giá”.

2. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của trang thiết bị y tế báo giá.

Chuyên đề