Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo mời báo giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các công ty cung cấp vật tư y tế tiêu hao, hóa chất.

Kính gửi: Các công ty cung cấp vật tư y tế tiêu hao, hóa chất

Bệnh viện Chợ Rẫy đang triển khai lập kế hoạch mua sắm Vật tư y tế tiêu hao năm 2023 (lần 3).

Kính mời Quý Công ty tham gia báo giá hàng hóa. Chi tiết danh mục, số lượng, tính năng, cấu hình kỹ thuật khác xin xem tại trang

Danh mục vật tư: http://choray.vn/Default.aspx?tabid=135&ID=10909 hoặc tải tại đây.

1. Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Thời hạn gửi báo giá: Trước 16h00 ngày 27 tháng 3 năm 2023.

3. Yêu cầu báo giá:

- Báo giá đã bao gồm thuế, phí giao hàng tại Bệnh viện Chợ Rẫy

- Báo giá có hiệu lực: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày phát hành;

4. Hình thức gửi báo giá: Bản cứng (có đóng dấu) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện

5. Địa điểm nhận báo giá: Bệnh viện Chợ Rẫy (Khoa Dược). Đ/c: 201B Nguyễn Chí Thanh, phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh (trong giờ hành chính).

Điện thoại: 028.38.554137-38.554138-1110. Fax: 38.557267

Email: baogia.kdcr@gmail.com

Chuyên đề