Bệnh viện Chợ Rẫy mời báo giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Chợ Rẫy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu mua sắm: Vật tư y tế tiêu hao lần 1 năm 2024 của Bệnh viện Chợ Rẫy với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: BỆNH VIỆN CHỢ RẪY. Địa chỉ: Số 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đào Văn Hiệp - Số điện thoại: 028.38.554.137/ 028.38.554.138 - Line 1213; Email: baogia.bvcr@gmail.com.

3. Cách tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Chợ Rẫy (địa chỉ: Số 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh) vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

- Địa chỉ email: baogia.bvcr@gmail.com nhận file mềm excel và bản scan.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 ngày 17 tháng 11 năm 2023 đến trước 17 giờ 00 ngày 28 tháng 11 năm 2023.

Các báo giá nhậnđược sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị): Chi tiết bảng mô tả đính kèm phụ lục 1.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế như sau:

- Địa điểm cung cấp: Tại kho của Bệnh viện Chợ Rẫy. Đ/c: Số 201B Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

- Hàng hóa được cung cấp kèm theo tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo quy định pháp luật.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Bắt đầu từ tháng 02/2024.

Giao hàng làm nhiều lần trong vòng 12 tháng. Thời điểm giao hàng thực tế là sau thời điểm phát hành quyết định công nhận trúng thầu 20 ngày.

4. Dự kiến về các khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không.

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Hồ sơ báo giá bao gồm:

Báo giá theo mẫu phụ lục 2 đính kèm thông báo này và các hồ sơ, tài liệu của sản phẩm chào giá.

(thực hiện đúng theo hướng dẫn của yêu cầu báo giá.)

Tải tài liệu đính kèm

Chuyên đề