(BĐT) - Bệnh viện 198, Bộ Công an vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 4 gói thầu cung cấp thuốc năm 2020 với tổng giá trị dự toán hơn 140 tỷ đồng, sử dụng kinh phí thu bảo hiểm y tế và kinh phí thu một phần viện phí khám chữa bệnh dịch vụ tự nguyện.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý II/2020, Bệnh viện 198 sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu gồm: Gói thầu số 1 Thuốc generic (giá gói thầu là 101,5 tỷ đồng); Gói thầu số 2 Thuốc biệt dược gốc và tương đương điều trị (giá gói thầu là 30,4 tỷ đồng); Gói thầu số 3 Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (giá gói thầu là 5 tỷ đồng) và Gói thầu số 4 Vị thuốc cổ truyền (giá gói thầu là 3,4 tỷ đồng).