Ngày 2/12: Có 4/319 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 319 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 02/12/2015. 
Ngày 2/12: Có 4/319 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 2/12: Có 4/319 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 315 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Ban Quản lý dự án SP-RCC tỉnh Ninh Thuận dự kiến phát hành HSYC từ ngày 07/12/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận dự kiến phát hành HSMT từ ngày 08/12/2015 đến ngày 17/12/2015. Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu dự kiến phát hành HSMT từ ngày 08/12/2015 đến ngày 17/12/2015; Ban Quản lý dự án huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 10/12/2015 đến ngày 19/12/2015. Các đơn vị này cần biết, trường hợp lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng - Điều 63 Nghị định 63/2014/NĐ-CP), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập