Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 21/3.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

UBTVQH đã cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 2 dự án luật: Luật Quy hoạch và Luật Quản lý ngoại thương. Với Luật Quản lý ngoại thương, UBTVQH giao Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến của UBTVQH, hoàn chỉnh báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ ba.

Đối với dự án Luật Quy hoạch, do còn nhiều ý kiến khác nhau, đề nghị Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến của UBTVQH, hoàn chỉnh báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo Luật, trình hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sắp tới và sẽ trình UBTVQH tại phiên họp thứ tư để cho ý kiến một lần nữa, trước khi xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội, báo cáo Quốc hội.

Đồng thời, UBTVQH đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn, còn ý kiến khác nhau của 3 dự thảo luật, đó là dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi), Luật Đường sắt (sửa đổi), Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi). UBTVQH đề nghị các ủy ban chủ trì thẩm tra các dự án luật nói trên cùng cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của UBTVQH và các vị đại biểu Quốc hội để hoàn chỉnh một bước báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo luật và gửi xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội trước khi khai mạc kỳ họp quốc hội ít nhất 20 ngày.

UBTVQH cũng cho ý kiến về 4 dự án luật trình Quốc hội lần đầu tại kỳ họp thứ ba, gồm có Luật Thủy sản (sửa đổi), Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi), Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố cáo. UBTVQH đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu đầy đủ, tiếp thu ý kiến tại phiên họp của UBTVQH để hoàn thiện đầy đủ hồ sơ các dự án luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và trình ra Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ ba.

Bên cạnh đó, UBTVQH đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa UBTVQH, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về quy định Điều 27, Điều 34 của Luật MTTQ Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp thu ý kiến tại phiên họp và phối hợp chặt chẽ với Chính phủ để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thẩm tra, trình UBTVQH cho ý kiến tại phiên họp thứ 9 vào tháng 4 tới.

UBTVQH cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về công tác cứu hộ, cứu nạn của lực lượng phòng cháy, chữa cháy, giao Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tiếp tục phối hợp cùng Bộ Công an để nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp và Ủy ban sẽ chuẩn bị một văn bản và thông báo ý kiến của UBTVQH gửi Chính phủ, làm cơ sở để ban hành quy định lần này.

UBTVQH cũng cho ý kiến về mức phạt tiền tối đa với các hành vi vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực đối ngoại, hợp tác quốc tế. Đề nghị Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, chuẩn bị văn bản thông báo ý kiến của UBTVQH để Chính phủ và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện và ban hành theo đúng quy định.

Ngoài ra, UBTVQH cũng xem xét một số nội dung khác; thông qua Nghị quyết Quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, UBTVQH, Chủ tịch nước và Nghị quyết Quy định bổ sung một số chế độ và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội phối hợp với Tổng thư ký Quốc hội, Ban Công tác đại biểu và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, ngay sau phiên họp này, các thành viên của UBTVQH khẩn trương chỉ đạo những công việc thuộc phạm vi, lĩnh vực của mình theo đúng kết luận của UBTVQH, đồng thời tích cực chuẩn bị những nội dung cho chương trình phiên họp thứ 9 sẽ diễn ra vào tháng 4 tới.

Đặc biệt, các ủy ban có dự thảo luật sẽ báo cáo trình xin ý kiến đại biểu Quốc hội chuyên trách vào đầu tháng 4 phải vào cuộc ngay để rà soát lại tất cả các văn bản để báo cáo tại hội nghị đại biểu chuyên trách.

Theo chinhphu.vn