(BĐT) - Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, năm 2020, đơn vị đã tổ chức lựa chọn nhà thầu tổng số 2.603 gói thầu, với tổng giá gói thầu 1.752,501 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 1.650,924 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu đạt 5,79%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó có 2.246 gói thầu thực hiện đấu thầu không qua mạng, với tỷ lệ tiết kiệm bình quân thông qua đấu thầu đạt 3,62%; 357 gói thầu áp dụng đấu thầu qua mạng với tỷ lệ tiết kiệm đạt 9,85%.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, năm 2020, không có kiến nghị liên quan đến quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu tại các chủ đầu tư/bên mời thầu trực thuộc. Tuy nhiên, một số ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực, khi đảm nhận vai trò quản lý các dự án mới thành lập, do chưa nắm rõ về quy trình đầu tư xây dựng của ngành bảo hiểm xã hội nên trong quá trình thực hiện còn lúng túng, kéo dài thời gian đấu thầu.