Báo chí xung kích và mở lối

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 21/6/2020 kỷ niệm tròn 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Gần 1 thế kỷ qua, Báo chí cách mạng Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
Báo chí xung kích và mở lối

Nhân dịp này, Báo Đấu thầu xuất bản Chuyên đề: “Báo chí xung kích và mở lối” tập trung đánh giá những nỗ lực đi đầu trên mặt trận truyền thông, những thành tựu đạt được trong suốt chiều dài lịch sử, đồng thời phân tích những thách thức đặt ra đối với báo chí trong thời kỳ mới. 

Chuyên đề