Báo cáo thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Bộ Tài chính sẽ báo cáo về số tiền thuế, tiền sử dụng đất đã miễn, giảm, gia hạn và các vướng mắc khi thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Nhã Chi
Bộ Tài chính sẽ báo cáo về số tiền thuế, tiền sử dụng đất đã miễn, giảm, gia hạn và các vướng mắc khi thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Nhã Chi

Công văn yêu cầu báo cáo cụ thể về tình hình triển khai, thực hiện, lượng hóa kết quả đạt được, tác động của chính sách đã triển khai, các khó khăn, vướng mắc, hạn chế và đề xuất phương án xử lý theo nhiệm vụ được giao.

Trong đó, Bộ Tài chính được đề nghị làm rõ tình hình triển khai Nghị định 15/2022/NĐ-CP, Nghị định 32/2022/NĐ-CP, Nghị định số 34/2022/NĐ-CP; số tiền thuế, tiền sử dụng đất đã miễn, giảm, gia hạn, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tình hình xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý tại Thông tư số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, dự kiến thời gian hoàn thành.

Ngân hàng Chính sách xã hội làm rõ tình hình triển khai, dư nợ và số lượng đối tượng cho vay đối với từng chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, các khó khăn, vướng mắc, hạn chế và đề xuất phương án xử lý (nếu có).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình triển khai, tổng số tiền đã hỗ trợ, số lượng đối tượng thụ hưởng tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo tình hình dư nợ cho vay, số tiền hỗ trợ lãi suất đã giải ngân theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc, hạn chế và đề xuất phương án xử lý (nếu có).

Chuyên đề

Kết nối đầu tư