(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Các tỉnh, thành vùng ĐBSCL triển khai mọi giải pháp để tăng trưởng kinh tế toàn vùng không thấp hơn mức trung bình cả nước. Ảnh: internet

Các tỉnh, thành vùng ĐBSCL triển khai mọi giải pháp để tăng trưởng kinh tế toàn vùng không thấp hơn mức trung bình cả nước. Ảnh: internet

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền của các tỉnh, thành phố trong vùng ĐBSCL phấn đấu hoàn thành mức cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo của địa phương mình. Các tỉnh, thành phố trong vùng huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh, thành trong vùng triển khai mọi giải pháp để tăng trưởng kinh tế toàn vùng ĐBSCL không thấp hơn mức trung bình cả nước. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, bằng mọi biện pháp giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2020, coi đây là quyết tâm chính trị của các địa phương đóng góp vào kết quả chung của cả nước.

Bên cạnh đó, khẩn trương triển khai lập quy hoạch vùng ĐBSCL và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, lưu ý phát huy tiềm năng, lợi thế đặc thù của vùng, của từng địa phương; quan tâm các vấn đề liên quan đến liên kết nội vùng và liên kết với thành phố Hồ Chí Minh.