(BĐT) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NƠXH) và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 100 và Nghị định 49 về điều kiện, tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng NƠXH; phương pháp xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua NƠXH; mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH; mẫu hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua NƠXH.

Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về NƠXH, cập nhật thông tin các đối tượng được mua, thuê, thuê mua NƠXH trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng thực hiện theo quy định của thông tư này và pháp luật về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.