Ban hành Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về công tác nhân sự

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự. Các nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/10/2022.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng tân Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn và nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng tân Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn và nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự.

Tại Nghị quyết số 64/2022/QH15, Quốc hội quyết nghị miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh do được phân công công tác khác.

Tại Nghị quyết số 65/2022/QH15, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể do được phân công công tác khác.

Tại Nghị quyết số 66/2022/QH15, Quốc hội quyết nghị ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Nghị quyết số 67/2022/QH15, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Đào Hồng Lan, giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Văn Thắng, giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư