(BĐT) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 95/2018/TT-BTC bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, bãi bỏ 3 thông tư gồm: Thông tư số 35/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế xuất khẩu đối với gỗ và than cốc được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu; Thông tư số 118/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá nhập khẩu của các dự án điện; Thông tư số 10/2015/TT-BTC quy định chi tiết thi hành Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2018.