(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Khu phức hợp thương mại Hòa Long tại xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 0,52ha, sơ bộ tổng mức đầu tư là 98,238 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện Dự án là 96 tỷ đồng, chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng là 2,238 tỷ đồng.

Dự án sẽ được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất, thời gian thực hiện Dự án là 3 năm kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực.