(BĐT) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Phong vừa ký phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Mua thuốc tập trung cấp địa phương năm 2017 (bổ sung).

Theo kế hoạch, việc mua thuốc tập trung cấp địa phương năm 2017 sẽ được chia thành 3 gói thầu, bao gồm: Gói thầu số 1: Thuốc generic bổ sung, Gói thầu số 2: Vị thuốc cổ truyền, Gói thầu số 3: Dược liệu. Tổng giá gói thầu là 84,279 tỷ đồng, trong đó, giá Gói thầu số 1 là 71,008 tỷ đồng, Gói thầu số 2 là 12,865 tỷ đồng và Gói thầu số 3 là 406,150 triệu đồng. Nguồn vốn sử dụng từ ngân sách nhà nước, nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác.

Việc lựa chọn nhà thầu được tổ chức trong tháng 5/2017, theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Trước đó, tại Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 6/12/2016, UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Mua thuốc tập trung cấp địa phương năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 449,873 tỷ đồng. Trong đó, Gói thầu số 1: Thuốc generic có giá hơn 409,502 tỷ đồng; Gói thầu số 02: Thuốc cổ truyền có giá hơn 40,37 tỷ đồng.