(BĐT) - UBND huyện Tiên Du (Bắc Ninh) vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, giáo dục, văn hóa, thể thao, trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước trên địa bàn 2 xã Tân Chi và Nội Duệ, huyện Tiên Du theo hình thức hợp đồng BT.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, trong quý II/2018, huyện Tiên Du sẽ tiến hành chỉ định nhà đầu tư thực hiện Dự án BT nói trên theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Tổng vốn đầu tư của Dự án là 186,082 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng từ năm 2018 - 2020.