(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư 3 dự án sử dụng đất với tổng mức đầu tư là gần 651 tỷ đồng. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi, phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà đầu tư là quý II/2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, Dự án Khu đô thị mới Thành Trung - Cầu, xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang có tổng mức đầu tư dự kiến 328,285 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 5 năm, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Dự án Khu số 1 thuộc Khu đô thị phía Bắc xã Đồng Sơn, TP. Bắc Giang có tổng mức đầu tư 232,648 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 7 năm, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Dự án Khu đô thị mới Cửa Làng - thôn Trước, xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang có tổng mức đầu tư dự kiến là 89,882 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 5 năm, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.