(BĐT) - Trong quý IV/2017, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc (bên mời thầu) sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp (bao gồm hạng mục chung + dự phòng phí) thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu chợ trung tâm huyện Xuyên Mộc. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Gói thầu này giá trị gần 59 tỷ đồng, sẽ lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Được biết, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR - VT) đã phê duyệt tổng mức đầu tư của Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu chợ trung tâm huyện Xuyên Mộc là hơn 139 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ nay đến hết quý III/2017, Bên mời thầu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu đối với một số gói thầu: Tư vấn lập HSMT, HSYC các gói thầu; Đo đạc bản đồ địa chính; Rà phá bom mìn, vật nổ; Tư vấn đánh giá tác động môi trường; Bảo hiểm công trình; Cấp nước (bao gồm hạng mục chung + dự phòng phí).

Bên mời thầu cũng có kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước đối với một số gói thầu: Tư vấn lập TKKT-TDT (giá gói thầu 1,18 tỷ đồng); Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp (giá gói thầu 1,16 tỷ đồng); Tư vấn kiểm toán quyết toán; Xây lắp đường dây trung thế và TBA 250KVA (bao gồm hạng mục chung + dự phòng phí).