(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Dự thảo bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt ứng dụng công nghệ đốt, tái chế thu hồi năng lượng tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Dự thảo, các tổ chức tham gia tuyển chọn thực hiện dự án nêu trên phải đảm bảo các điều kiện như: ưu tiên thiết kế công trình và công nghệ sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - sở hữu - kinh doanh (BOO); chứng minh được vốn chủ sở hữu dành riêng cho dự án này không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự án; cam kết ký quỹ theo đúng quy định; phải đáp ứng được tất cả các yêu cầu về kinh nghiệm xử lý chất thải rắn sinh hoạt…

Ngoài ra, Tỉnh chỉ xem xét, lựa chọn những nhà đầu tư có thiết bị, công nghệ tiên tiến, hiện đại đã được triển khai, áp dụng thành công trong thực tế...