(BĐT) - Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đến nay trên địa bàn Tỉnh có 69 dự án chậm triển khai. Trong năm 2020, UBND Tỉnh dự kiến chấm dứt hoạt động của 12 dự án đầu tư (4 dự án đầu tư nước ngoài và 8 dự án đầu tư trong nước).

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Như vậy, tính từ thời điểm lập phương án xử lý dự án chậm triển khai trên địa bàn Tỉnh năm 2014 đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chấm dứt 179 dự án.

Trong số 179 dự án nêu trên, cơ quan chức năng của Tỉnh đã tiến hành rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất của từng dự án, theo đó, 12 khu đất đã được trả lại hiện trạng cho người dân sử dụng, 4 khu đất chuyển đổi quy hoạch.

Bên cạnh các dự án chậm triển khai, UBND Tỉnh đã chấm dứt hiệu lực pháp lý 69 văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư không thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định.