(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu vừa ban hành quyết định quy định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy Xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện tại Khu xử lý chất thải tập trung tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Quy định này áp dụng đối với nhà đầu tư là các tổ chức trong nước có đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam và có đủ năng lực, quan tâm Dự án. Trường hợp cần sử dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, kinh nghiệm quản lý quốc tế thì nhà đầu tư trong nước được liên danh với nhà đầu tư nước ngoài hoặc sử dụng nhà thầu nước ngoài để tham dự thầu và thực hiện Dự án.

Dự án được đầu tư theo phương thức PPP (hợp đồng BOO); suất vốn đầu tư dự án từ 2,5 tỷ đồng/1 tấn chất thải rắn sinh hoạt trở lên (tổng mức đầu tư dự án hơn 1.250 tỷ đồng).