(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Sao Mai (mã chứng khoán: ASM) thông qua thời gian phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Theo đó, công ty dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%, ngày đăng ký cuối cùng là 17/1/2022. Như vậy, ước tính Công ty dự kiến sẽ phát hành thêm 77,66 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức.

Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 8.672,33 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 525,05 tỷ đồng, lần lượt giảm 2,6% và tăng 22% so với cùng kỳ.

Trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 700 tỷ đồng và cổ tức giao động từ 10 - 20%. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành 75% kế hoạch lợi nhuận năm.