ASM chia cổ tức 15% bằng tiền mặt

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 10/10 tới, Công ty CP Tập đoàn Sao Mai (mã chứng khoán: ASM) sẽ chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 15%. 

Như vậy, với gần 353,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tập đoàn Sao Mai sẽ phải chi khoảng 530 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 7.221 tỷ đồng, tăng 14%; lợi nhuận sau thuế 673 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm trước.

Theo ASM, doanh thu thuần tăng nhờ hoạt động xuất khẩu cá fillet đã trở lại bình thường, biên lợi nhuận gộp cải thiện và doanh thu tài chính tăng cao nhờ lãi tiền gửi, cho vay cùng chênh lệch tỷ giá thúc đẩy lợi nhuận.

Như vậy, với kế hoạch năm 2022 đề ra là doanh thu 14.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.630 tỷ đồng, trong nửa đầu năm, Công ty đã hoàn thành 49% và 41,3% các mục tiêu đề ra.

Chuyên đề