(BĐT) - Sở Giao thông vận tải An Giang (Bên mời thầu) vừa cho biết, từ ngày 21/2 – 24/4/2020 sẽ phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) 3 dự án đầu tư theo phương thức PPP; hình thức lựa chọn nhà đầu tư là rộng rãi trong nước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thứ nhất là Dự án Khai thác các tuyến xe buýt nhỏ chất lượng cao trong nội đô TP. Long Xuyên và TP. Châu Đốc với tổng mức đầu tư dự kiến là 25 tỷ đồng; thời gian thực hiện Dự án là 10 năm. Thứ 2 là Dự án Khai thác các tuyến xe buýt nhanh chất lượng cao hoạt động các tuyến trọng điểm nội tỉnh với tổng mức đầu tư dự kiến là 30 tỷ đồng; thời gian thực hiện Dự án là 10 năm. Thứ 3 là Dự án Khai thác 7 tuyến xe buýt thông thường đã hết hạn thời gian khai thác, gồm: An Hòa - Chợ Mới; An Hòa - Thuận Giang; Năng Gù - Tân Châu; Châu Giang - Tân An; Lộ tẻ Châu Thành - Tri Tôn; Tri Tôn - Vĩnh Gia; Tri Tôn - Vàm Rầy với tổng mức đầu tư dự kiến là 20 tỷ đồng; thời gian thực hiện Dự án là 10 năm.

Theo dự kiến, cả 3 dự án PPP nói trên sẽ được đóng/mở thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện vào chiều ngày 24/4/2020.