(BĐT) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa chấp thuận hiệp định vay, hiệp định viện trợ cho Dự án Phát triển môi trường đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu các thành phố Đồng Hới, Hội An trị giá 104 triệu USD.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong khoản cam kết tài trợ này, 100 triệu USD sử dụng từ nguồn vay thông thường (OCR) và 4 triệu USD từ nguồn viện trợ không hoàn lại. Thời gian vay là 25,5 năm.

Mục tiêu của Dự án Phát triển môi trường đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu các thành phố Đồng Hới, Hội An là nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu, thực hiện các biện pháp quản lý lũ lụt cho 2 thành phố Đồng Hới và Hội An. Dự án cũng tăng cường năng lực của các cơ quan quản lý và thực hiện dự án, năng lực quản lý vận hành, giám sát và bảo trì công trình cho một số cơ quan, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng.