951 tỷ đồng nâng cấp kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng tại Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa công bố Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) của Dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng với tổng mức đầu tư 951 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, quý III/2022, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 sẽ đấu thầu rộng rãi qua mạng 3 gói thầu xây lắp lớn của Dự án. Thứ nhất là Gói XL01 Nạo vét kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng đoạn 1 (K0+00 ÷ K4+800); kè Hồng Ngự (Bờ Bắc) có giá gói thầu 313,573 tỷ đồng (thời gian thực hiện hợp đồng 30 tháng). Thứ hai là Gói XL02 Nạo vét kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng đoạn 2 (K4+800 ÷ K28+00); kè Giồng Giăng có giá gói thầu 178,736 tỷ đồng (thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng). Thứ ba là Gói XL03 Nạo vét kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng đoạn 3 (K28+00 ÷ K44+200); kè Tân Hưng, kè Vĩnh Thạnh có giá gói thầu 256,799 tỷ đồng (thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng).

Cả 3 gói thầu áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, địa điểm thực hiện tại thành phố Cần Thơ.

Chuyên đề