(BĐT) - Kết quả mở Gói thầu CT3-PW-1.15 Cải tạo rạch Cái Sơn - Mương Khai (đoạn từ K1+K695) thuộc Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của biến đổi khí hậu mới đây cho thấy, có 9 nhà thầu tham dự thầu. Gói thầu có giá 145.592.841.872 đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Các nhà thầu chào giá khá cạnh tranh. Có hai nhà thầu có thư giảm giá kèm theo hồ sơ dự thầu. Nhiều nhà thầu bỏ giá thấp hơn giá gói thầu hơn 30 tỷ đồng. Giá dự thầu thấp nhất thuộc về Công ty CP Lắp đặt điện nước IEE 24/7 (113.302.000.268 đồng). Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng HJC - Công ty CP Xây lắp Thủy sản - Công ty CP Xây dựng vận tải đầu tư kinh doanh nhà Hải Đăng chào giá 132.353.646.957,62 đồng, giá sau giảm giá là 115.941.253.413,1168 đồng. Công ty CP Xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương có giá dự thầu cao nhất, 159.738.726.887,43 đồng (vượt giá gói thầu).